Forgeron - Metagame

Metagame Forgeron (Pre Jump Start Horizon)


 • Izzet Spells

 • Selesnya Aura

 • Azorius Spirits

 • MonoU Tempo

 • Boros Cycling

 • MonoR

 • MonoW Aura

 • Izzet Drakes

 • Rakdos Sacrifice

 • 5C Snow

 • Azorius Aura

 • Simic Ondins

 • Golgari Adventure

 • Abzan Control

 • Human Alert

 • MonoB Zombies

 • Orzhov Life

 • Jeskai Control

 • Golgari Food

 • (4C) Gates

 • MonoW

 • Jund Sacrifice

 • Azorius Fly

 • Esper Party

 • Dimir Rogues

Forgeron